ČESTA PITANJA

P: Mogu li biti član više sindikata?

Nema zakonskog ograničenja, možete biti u više sindikata, osim ako u Statutu sindikata kojeg ste član nije navedeno da možete biti samo njihov član. Članovi bi se trebali informirati o takvim ograničenjima u statutu svojih sindikata. Zbog sukoba interesa, jedino sindikalni povjerenici i sindikalni predstavnici ne mogu biti u više sindikata, ali članovi mogu.

P: Kako mogu dobiti pravnu pomoć?

Nakon što postanete član sindikata,  imate pravo na pravne savjete našeg odvjetničkog tima. Svoja pravna pitanja možete postavljati preko svojih sindikalnih povjerenika ili predstavnika iz vaše sindikalne podružnice, ili ako još niste udruženi u podružnicu, možete postaviti pitanje slanjem poruke na email adresu sindikata, a mi ćemo proslijediti pitanje odvjetničkoj službi.

P : – Kako naš odvjetnički tim može pomoći članovima sindikata Prosvjetitelj?

Odvjetnički tim sindikata Prosvjetitelj zastupat će vas pred sudom ako dođe do kršenja vaših radnih prava iz ugovora o radu, pa nećete morati privatno unajmljivati odvjetnika. Pravna usluga odvjetničkog tima u cijeni je mjesečne članarine.

P: Kako osnovati sindikalnu podružnicu?

Sve škole koje imaju dovoljan broj članova (4+1) da se osnuje sindikalna podružnica biraju sindikalnog povjerenika. Gdje nema dovoljno članova, spaja se više ustanova u jednu podružnicu i tada birate sindikalnog predstavnika:

 1.  Izaberite među sobom sindikalnog povjerenika / predstavnika
 2.  Preuzmite Word predložak “Sindikalna podružnica” i ispunite žuto označena mjesta
 3. Povjerenici/predstavnici trebaju prvo poslati taj potpisani dopis  na e-mail adresu Sindikata:  info@sindikat-prosvjetitelj.hr kako bismo ga mogli pečatirati. Nakon toga povjerenici će dobiti pečatirani dopis u odgovoru na e-mail, i taj dopis trebaju dostaviti u svoja tajništva na urudžbiranje tj. na uvid ravnatelju.

P: Kako imenovati sindikalnog povjerenika?

 1.  U školi u kojoj je 5 ili više članova sindikata demokratskim se putem izabere među njima povjerenik. O tome se napiše zapisnik s popisom članova, imenom i prezimenom izabranog povjerenika te se pošalje u centralu Sindikata na mail adresu info@sindikat-prosvjetitelj.hr
 2. Na osnovu tog zapisnika osoba koja je u centrali Sindikata odgovorna za potvrđivanje novih povjerenika šalje izabranom povjereniku obrazac zvan Obavijest poslodavcu o izboru sindikalnog povjerenika ovjerenu pečatom sindikata.
 3. Novoizabrani povjerenik predaje tu Obavijest u tajništvo svoje škole u dva primjerka. Nakon urudžbiranja jedan primjerak zadržava za sebe.

P: Kako imenovati sindikalnog predstavnika?

 1. Članovi sindikata u čijim školama/ustanovama nema barem 5 članova javljaju se povjereniku u najbližu školu/ustanovu u kojoj ima barem 5 članova (samostalno ili ih upute regionalni voditelji) i predaju mu kopiju pristupnice. Članovi se mogu udružiti u određenu podružnicu i na preporuku županijskog voditelja ili centrale sindikata. Time povjerenik druge ustanove (koja ima 5 članova) postaje i predstavnik ustanova u kojima ima manje članova sindikata.
 2. Obrazac Obavijest poslodavcu o imenovanju sindikalnog predstavnika nalazi se na web stranici sindikata.
  Odabrani predstavnik šalje ispunjeni Obrazac centrali sindikata na ovjeravanje i pečatiranje.
 3. Povjerenik koji je imenovan za predstavnika predaje ili šalje ustanovama u kojima je predstavnik pečatiranu Obavijest. Skenirana i pečatirana obavijest može se slati i elektroničkom poštom ali svakako treba tražiti povratnu informaciju o primitku Obavijesti.
 4. Ukoliko u ustanovi nema dovoljan broj članova da bi se osnovala podružnica, a u više ustanova ima, onda se ti članovi udružuju u podružnicu na preporuku centrale sindikata i među sobom demokratskim putem biraju predstavnika.

P: Koja je razlika u pravima i obvezama povjerenika i predstavnika?

Povjerenik je zaposlenik škole u kojoj je povjerenik, a predstavnik nije. Što znači da povjerenik ostvaruje prava iz radnog odnosa (2 sata u zaduženju, i do 10 dana slobodnih dana u svrhu sindikalnih aktivnosti). Predstavnik ima pravo na 10 slobodnih dana u svrhu sindikalnih aktivnosti ali ne dobiva 2 sata u zaduženju. Sva ostala prava i obveze su im jednake! Sindikalni povjerenici, odnosno sindikalni predstavnici imaju pravo kod poslodavca štititi i promicati prava i interese članova sindikata. Sindikalni predstavnik, za razliku od sindikalnog povjerenika, ne može preuzeti prava i obveze radničkog vijeća.
Kad sindikalni povjerenik zamjenjuje radničko vijeće, preuzima sva njegova prava i ovlasti u skladu sa Zakonom o radu. Ako je povjerenik ujedno i član radničkog vijeća ili sam predstavlja radničko vijeće, ima pravo na šest radnih sati tjedno.
Ako kod poslodavca djeluje više sindikata i sindikalnih povjerenika, onda se povjerenici moraju sporazumjeti i pisano obavijestiti poslodavca o tome tko preuzima prava i obveze Radničkog vijeća. Najčešće je to sindikalni povjerenik koji ima najveći broj članova u toj ustanovi.

P: Koji je postupak učlanjenja novog člana?

 1. Član treba popuniti obrazac za učlanjenje na web stranici kako bi se  član upisao u bazu podataka Sindikata.
 2. Po jedan primjerak pristupnice povjerenik ili član predaje u računovodstvo svake škole u kojoj novi član radi. (I sam član može predati pristupnicu u računovodstvu druge škole u kojoj radi, a dužnost povjerenika/predstavnika je da to provjeri)
 3. Povjerenik /Predstavnik fotokopira pristupnicu i čuva u svojoj arhivi članova.