Uspješno ste se registrirali.

Preuzmite pristupnicu na računalo te ju ispišite i popunite u 3 primjerka.
Prvi primjerak dostavite u Vaše računovodstvo, čime postajete član sindikata Prosvjetitelj.
Drugi primjerak zadržite za sebe.
Treći primjerak dostavite u Vašu podružnicu ako je osnovana.

Svi koji radite u više škola molimo Vas da pristupnicu odnesete u računovodstvo SVAKE škole