O OSNIVANJU

Sindikat Prosvjetitelj utemeljila je osnivačka skupština od 11 članova, 15.10.2021. donošenjem Statuta.

Sindikat je upisan u registar udruga pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i u sustav porezne uprave rješenjem od 8. 11. 2021., KLASA: UP/I-006-04/21-01/43, URBROJ: 524-03-02-01/1-21-2.

Aleksandar Sušić,  predsjednik
Danijela Bejuk, potpredsjednica

IZVRŠNI ODBOR

Danijela Bejuk, prof.
Ivan Novak, mag.art.
Dragan Sačer, dipl.inf.
Darija Tadin-Đurović, dipl.ing.
prof.dr.sc Aleksandar Sušić, dipl.inž.stroj.
Predrag Livak, univ. spec. oec.
prof.dr.sc. Milorad Pavić
Ivan Ćaleta, mag. ing.

NADZORNI ODBOR

Vesna Batistić Fačini, prof.
Stipe Kutleša, prof. dr. sc.
Gorana Perišić Kranjčec, dipl. ing. elektrotehnike