O OSNIVANJU

Sindikat Prosvjetitelj utemeljila je osnivačka skupština od 11 članova, 15.10.2021. donošenjem Statuta.

Sindikat je upisan u registar udruga pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i u sustav porezne uprave rješenjem od 8. 11. 2021., KLASA: UP/I-006-04/21-01/43, URBROJ: 524-03-02-01/1-21-2.

Aleksandar Sušić, predsjednik
Danijela Bejuk, potpredsjednica

IZVRŠNI ODBOR

Danijela Bejuk, prof.
Ivan Novak, mag.art.
prof.dr.sc Aleksandar Sušić, dipl.inž.stroj.
Predrag Livak, univ. spec. oec.
prof.dr.sc., Milorad Pavić
Ivan Ćaleta, mag. ing.
akademik Krešimir Pavelić

NADZORNI ODBOR

Stipe Kutleša, prof. dr. sc.
Gorana Perišić Kranjčec, dipl. ing. elektrotehnike
Tamara Šarlija, mag.mus.