O OSNIVANJU

Sindikat Prosvjetitelj utemeljila je osnivačka skupština od 11 članova, 15.10.2021. donošenjem Statuta.

Sindikat je upisan u registar udruga pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i u sustav porezne uprave rješenjem od 8. 11. 2021., KLASA: UP/I-006-04/21-01/43, URBROJ: 524-03-02-01/1-21-2.

Ljubica Vugić, predsjednica
Darko Rakić, zamjenik predsjednice

IZVRŠNI ODBOR

Danijela Bejuk, prof.
prof.dr.sc Aleksandar Sušić, dipl.inž.stroj.
Ivan Novak, mag.art.
Dragan Sačer, dipl.inf.
Darija Tadin-Đurović, dipl.ing.
Ljubica Vugić, učiteljica glazb. kulture
Darko Rakić, dipl.ing
Ana Lakić, mag. mus. MA
Predrag Livak, univ. spec. oec.

NADZORNI ODBOR

Vesna Batistić Fačini, prof.
Stipe Kutleša, prof. dr. sc.
Gorana Perišić Kranjčec, dipl. ing. elektrotehnike